Nå har vi egne kodepedagoger

Innhold

25 lærere i Larvikskolen har gjennomført opplæring og kan kalle seg kodepedagoger. Dette skal bidra til å sikre oppfølging av ny læreplan som innføres i høst.

Kodepedagoger: 25 lærere i Larvikskolen er kurset og klare for å lære resten av kollegene koding. (Foto: Sigrid Ringnes, Østlands-Posten)

Kodepedagogene blir skolenes eksperter og tar med seg et læringsprogram til egen skole. På den måten skal alle de 500 lærerne våre få kompetanse på blant annet programmering, eller koding som det ofte blir kalt.

Hva er koding?

Ved innføringen av ny læreplan fra august 2020, blir det et større fokus på algoritmisk tenking i skolen. Det kommer læreplanmål i naturfag, matematikk, kunst/ håndverk og musikk som krever at elevene jobber med det. Algoritmisk tenkning er den norske oversettelsen av det engelske computational thinking. En av mange definisjoner går ut på at algoritmisk tenkning er «tankeprosessen knyttet til å formulere et problem og dets løsning(er) på en slik måte at det kan løses av en informasjonsprosess (menneske eller maskin). Programmering eller koding er altså også algoritmisk tenkning. 

Kompetanseløft

En utfordring for skolene, er at det er relativt få lærere som har kompetanse i for eksempel programmering. Utdanningsdirektoratet har en støtteordning som gir kommunene mulighet til å søke om støtte til utstyr, men her krever det også at man allerede har kompetanse.

-For å imøtekomme disse to tingene, har vi laget vårt eget kurs over 40 timer for 25 lærere i Larvikskolene. Alle skolene utdanner lærere som blir Kodepedagoger. Vår partner Atea hjelper til med veiledere, sier Jørn Andersen.

Lærerne har nå gjennomført et praktisk kurs som er relevant og spennende. Kodepedagogene har fått god opplæring i det utstyret vi har kjøpt. Det er:

  • Lego Wedo
  • Sphero Bolt
  • Micro:bit

Videre opplæring

Kurset er lagt opp slik at lærerne har gode tips som de kan bruke når de selv lærer opp sine kolleger på den skolen de arbeider. De lager også en bank med gode undervisningsopplegg som alle lærerne kan bruke.

Til toppen