Leste 150.000 sider på 3 måneder

5A på Kvelde skole klatret helt til topps i Norli sin lesekonkurranse

Url format not supported.

I september meldte kontaktlærer Tone Evant Johnsen klassen på Norli sin lesekonkurranse "Norli junior"

Fra 14. september til 11.desember har 16 elever i 5A ved Kvelde skole lest 150 000 sider, noe som utgjør ca. 9000 sider pr elev. 

Den fantastiske leseinnsatsen resulterte i at de onsdag gikk av med seieren i konkurranse med nesten 500 femteklasser i hele landet.

Førstepremien er på 4000 kroner, samt en flott pokal.

IMG 0745

Lærer Tone Evant Johnsen er imponert over elevenes innsats, og overbevist om at mengdetreningen og engasjementet gjør elevene til bedre lesere.

—Jeg har også tidligere hatt klasser som har vært med i lesekonkurranser, og vist stort engasjement. En av klassene økte poenggjennomsnittet i nasjonale leseprøver fra 49,21 til 51,68, noe som er en betydelig økning, sier Tone.

—Av alle basisferdighetene er leseferdigheten den aller viktigste. Gode leseferdigheter er viktig i alle fag og også i mange andre sammenhenger i livet. I vår tidsalder har lesing og studier tatt over for mesterlære, så det er en av de viktigste ferdighetene vi kan gi våre barn på vei ut i livet.

—Lesegleden i denne klassen motiverer meg som lærer til å fortsette litteraturformidlingen og -tilretteleggingen, avslutter Tone Evant Johnsen.

 

Til toppen