Kartleggingsprøver for 3. trinn

Kartleggingsprøver i lesing og regning for 3. trinn gjennomføres fra 2.10. - 27.10.23. Prøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger oppfølging.

Skolen vil i perioden 2.10. – 27.10. (uke 40 – uke 43) gjennomføre Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøve i lesing og regning for 3. trinn.

Elever som er syke eller fraværende av andre grunner på prøvedagen skal gjennomføre prøven når de er tilbake på skolen.

Det kan innvilges fritak fra prøvene i helt spesielle tilfeller. Søknad om fritak sendes skriftlig fra foresatte til rektor på skolen.

Til toppen