Kartleggingsprøver for 1. trinn

Prøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Prøvene gjennomføres uke 11 - 18.

Skolen vil i perioden 13. mars – 5. mai (uke 11 – uke 18) gjennomføre Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver.

Kartleggingsprøver i lesing og regning gjennomføres for 1. trinn og prøvene er digitale.

Elever som er syke eller fraværende av andre grunner på prøvedagen skal gjennomføre prøven når de er tilbake på skolen.

Det kan innvilges fritak fra prøvene i helt spesielle tilfeller. Søknad om fritak sendes skriftlig fra foresatte til rektor på skolen.

Til toppen