Fire rektorer ansatt i Larvikskolen

Innhold

Berg, Ra, Sky og Lardal skole har fått nye rektorer.

Larvik kommune lyste i februar ut ledige rektorstillinger på Sky barneskole, Ra ungdomsskole, Berg barneskole og Lardal barne- og ungdomsskole.

Følgende har fått tilbud og takket ja til stillingene:
  • Sonja Victoria Holte, Sky barneskole. Er nå konstituert rektor på Ra ungdomsskole
  • Trude Cecilie Anvik Hasle, Ra ungdomsskole. Er nå rektor på Hedrum ungdomsskole.
  • Jane Eikenes, Berg barneskole. Er nå konstituert rektor ved samme skole
  • Wenche Hovda Røsholt,  Lardal barne- og ungdomsskole. Er nå konstituert rektor ved samme skole.
I tillegg har Gjermund Holt (rektor på Hedrum barneskole) fått tilbud og takket ja til rektorstillingen på Mellomhagen ungdomsskole.

Rektorstillinger ved Hedrum ungdomsskole og Hedrum barneskole er lyst ut med søknadsfrist 14. april
Til toppen