Fatou tar den praktiske veien til målet

Innhold

Praksis flere dager i uka fra dag én, skal gi flere kvalifiserte helsefagarbeidere og øke inkludering i arbeidslivet.

Fatou Touray

− Jeg lærer veldig mye når jeg jobber i praksis, enda mer enn å kun være på skolen, sier Fatou Touray.

16-åringen har tatt en pause i jobben på Furuheim sykehjem, der hun har praksis tre dager i uka. Mandag bruker hun og de andre elevene i klassen sammen med sine lærere for å forberede uka, mens fredag oppsummerer de, prater om det de har jobbet med og utveksler erfaringer.

− Jeg er veldig glad for den måten å jobbe på, vi snakker om det teoretiske på skolen, mens vi gjør det i praksis ute i virksomhetene. Det gjør at jeg skjønner mye bedre hva alt betyr, sier Fatou, som ser for seg en jobb i helsevesenet i fremtiden.

Helsefagpilot for å styrke ungdommen

Larvik kommune, NAV  Thor Heyerdahl videregående skole har gått sammen og fått på plass et unikt tilbud til elever som har behov for eller ønsker seg et mer praktisk, fleksibelt og individuelt tilpasset utdanningsløp for å nå målet, og som kanskje ikke hadde fullført på tradisjonelt vis.

På helse- og oppvekstfag er det derfor opprettet en klasse med elever håndplukket til en pilot der hovedmålet er å kvalifisere til jobb som helsefagarbeider innen fire år. Noen kommer rett fra ungdomsskolen – som er tilfellet for Fatou som kom fra Hedrum ungdomsskole – mens andre er minoritetsspråklige fra kombinasjonsklassen.

Helsefagpiloten er 1 av 6 prosjekter i satsingen Våre unge.

Fatou Touray, Lærer Anne Elizabeth Møll, Veileder Ved Furuheim Sykehjem Mary Elisabeth Akerholt Og Lærer Torill Finne Gusland

Helsefaglærere på skolen samarbeider tett med veiledere på de ulike praksisstedene. De legger planer uke for uke for å forberede elever på hva som venter. På den måten får elevene opplæring i alt de skal, men det deles mellom skolen og kommunen.

− Momentum er nå, og det tar vi! Larvik kommune viser enorm vilje til å legge til rette slik at våre elever på helsefag får praksisplasser i kommunen, og blir fulgt opp av hver sin veileder, det er unikt. Det viser at vi sammen kan hindre utenforskap, øke inkludering i arbeidslivet og sikre samfunnet verdifulle fagarbeidere, sier Arne Dag Ous, avdelingsleder på helse- og oppvekstfag ved THVS, og legger til:

− Nå får flere ungdom realisert det de kan og føler seg til nytte.

Jeg er veldig glad for den måten å jobbe på, vi snakker om det teoretiske på skolen, mens vi gjør det i praksis ute i virksomhetene. Det gjør at jeg skjønner mye bedre hva alt betyr − Fatou Touray

Tidlig lærlinger

Lærerne Toril Finne Gusland og Anne Elizabeth Møll følger opp elevene på skolen og i praksis.

− Vi ser at mange blomstrer og klarer seg så bra, slik som Fatou. Hun er en ressurs på sykehjemmet og lærer raskt. Vi ser at elevene har forstått faget på en helt annen måte når de kommer tilbake fra praksisdagene, sier Torill, som får støtte av Anne Elizabeth:

− Ettersom elevene får anvendt teorien hver uke, bygger vi vi bro mellom teori og praksis. At vi har et så tett samarbeid med veilederne i kommunen har alt å si, forteller hun.

Noe som også gjør denne pilotklassen spesiell er at elevene blir definert som lærlinger mye tidligere enn i et ordinært løp. Allerede fra nyttår blir en av dagene Fotou er på sykehjemmet definert som «verdiskapingsdag», en dag der hun jobber som lærling og tjener lærlingelønn. Deretter øker lærlingedagene med én dag hvert år, før elevene år fire er lærlinger på fulltid.

På Furuheim sykehjem begynner det å nærme seg arbeidsdagens slutt, men først skal Fatou gjøre det hun liker best i jobben: Stell av beboerne så de skal føle seg litt bedre.

− Denne veien å gå er det rette for meg, og det tror jeg det kan være for mange andre ungdommer også, som kanskje synes det kan være litt tungt med kun skole, sier Fatou, som allerede har anbefalt det videre til sin bror.

Til toppen