Elevundersøkelsen 5. - 10. trinn

Innhold

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Elevundersøkelsen gjennomføres i perioden 6. november - 8. desember 2023.

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?
Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen skoleeieren og de statlige
utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. AMU, SU, FAU og elevråd har dette som tema på sine møter.  

Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. Utdanningsdirekoratet publiserer statistikk fra Elevundersøkelsen på www.udir.no.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?
Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern
Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om dem. Utdanningsdirekoratet er ansvarlig for at alle personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. 

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Når eleven har svart på undersøkelsen, brytes koblingen mellom påloggingskoden/-lenken til eleven og det eleven har svart. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (eksempelvis ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor har Utdanningsdirekoratet svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar. Svarene oppbevares så lenge det er nødvendig.

I de tilfeller Utdanningsdirekoratet leverer ut svarene til forskning, må forskerne følge direktoratets regler for behandling av personopplysninger og taushetsplikt, og de må underskrive en taushetserklæring.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til privatskoleloven § 2-3.

Elevene kan ikke kreve innsyn i, retting i eller sletting av svarene, fordi svarene ikke kan knyttes direkte til eleven.

Rettslig grunnlag for forskning, statistikk og lagring i arkiv er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav j. Personopplysningsloven §§ 8 og 9 er det supplerende nasjonale rettsgrunnlaget.

Har du spørsmål?
For mer informasjon kan du ta kontakt med skolen eller Utdanningsdirekoratet.

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirekoratet:
Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no 

Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvern kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud

Datatilsynet er klageinstans for behandlingen av personopplysninger i Elevundersøkelsen. Du finner mer informasjon hos Datatilsynet

Film om elevundersøkelsen

I denne filmen får elevene svar på hvorfor det er viktig å svare på Elevundersøkelsen og hvordan vi behandler svarene som kommer inn og ivaretar deres anonymitet. Vi anbefaler å se den sammen med i elevene i forkant av undersøkelsen.

Informasjon på andre språk

Informasjon på Udir

Udir - Elevundersøkelsen
Til toppen