Den digitale Larvikskolen

Innhold

I Larvik får alle elever egen IPad. Målet med satsingen er økt læring med digitale verktøy i en smart digital skolehverdag.

Satsingen på teknologi i Larvikskolen starter for alvor i 2016. Fra skolestart 2017/ 18 fikk alle elever et nettbrett som en av de første kommunene i Norge.

Målet med satsingen er økt læring med digitale verktøy i en smart digital skolehverdag. For å få til dette må man aller først øke den digitale kompetansen hos lærerne. Larvik kommune utdannet derfor 40 D-pedagoger.

  • D-pedagogene er lærere som har et spesielt fokus på det digitale, som får spennende kurs og som skal veilede de andre lærere på skolene og være med på å påvirke satsingen de kommende årene, sier virksomhetsleder for skole, Tuva Enger.

Url format not supported.

- Det er viktigere enn noensinne å lære elevene å lære og helt avgjørende at elevene får tilgang til ny teknologi, sier Enger.

- Den nye teknologien gir skolene nye muligheter for å gjøre undervisningen både mer relevant og motiverende og «Adaptiv læring» kommer for fullt fremover. Adaptiv læring innebærer at systemene sjekker hva elevene kan, henter fram aktuelle ressurser samt tester elevens måloppnåelse og framgang over tid.

- Læringsprosessen blir slik individualisert og tilpasset den enkeltes læringsbehov og læringsmåter. Elever som allerede trives vil lære enda mer. Elever som ikke lykkes like godt i dagens skole vil få nye muligheter til å lære med motiverende verktøy, sier Enger.

En undersøkelse blant lærerne i Larvik, viser at ca. 90% mener en digital enhet til eleven vil være nyttig og motiverende, og at det vil gi elevene økt læring.

Alle førsteklassinger i Larvik møter metoden STL+ (Skrive seg til lesing med lydstøtte) når de skal lære seg å lese. Alle lærere på 1. til 4. trinn har skolert i metoden. Elevene vil i varierende grad bruke teknologi i undervisningen. Det er nemlig ikke alltid teknologien skal brukes. Læreren vurderer til enhver tid hva som er det beste verktøyet.

Skolene bruker også digitale løsninger for kommunikasjon hjem/skole og elev/lærer.

Til toppen