BI på studiebesøk til Larvikskolen

56 skoleledere fra hele landet er denne uken i Larvik for å lære mer om kommunens arbeid med kompetanseutvikling i skolen.

IMG 4407

Handelshøyskolen BI har gjennom mange år gjennomført den nasjonale «rektorutdanningen» i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Utdanningens siste modul har tidligere vært gjennomført i Londonskoler, men modulen er i år lagt til Larvikskolen.

56 skoleledere fra hele landet er denne uken på plass i Larvik og skal ha forelesninger på Farris bad. Tirsdag var de på skolebesøk på Ra og Jordet skole der rektorer og ledere i Larvikskolen deler sine erfaringer med strategisk skoleledelse.

Larvik med systematikk over tid

Malene Fuglevik leder BIs skolelederutdanning og trekker frem Larvik sin lange erfaring med kompetanseutvikling som bakgrunn for besøket.

–Larvikskolen har jobbet systematisk med kompetanseutvikling de siste årene, og mange skoleledere hos dere har fullført våre utdanningsprogram, sier hun.

–Gjennom systematikk over tid har flere av skolene i Larvik fått på plass gode strukturer for strategisk og relasjonell skoleledelse som fremmer profesjonelle læringsfellesskap.

– Etter skolebesøkene hos Ra og Jordet er vi virkelig imponert over hva de har fått til. Dette er forskningsbasert ledelse i praksis, basert på faktiske data og besøket gir stor verdi for andre skoleledere, sier Fuglevik.

IMG 4419

En anerkjennelse

Tuva Enger er virksomhetsleder for skole i Larvik kommune. Hun mener BIs studiebesøk er en anerkjennelse av Larvikskolen systematiske arbeid med skoleledelse.

– Vi startet allerede i 2015 med denne satsingen, og siden da har 70 teamledere og lærere gjennomført modulen «ledelse av endring og læring».

– Kompetansen er svært verdifull for Larvikskolen. Å fremme og delta i lærernes læring er den faktoren som har størst betydning på elevens læring. For det er elevens læring og trivsel som er vår målsetting for arbeidet, sier Enger.

I tillegg har 5 rektorer har fullført en master i Utdanningsledelse, 4 blir ferdig til jul, og 4 nye rektorer starter masterløpet denne høsten.

IMG 1687

Orienterte om tilpasset opplæring

Under tirsdagens skolebesøk på Ra ungdomsskole orienterte teamleder Charlotte Lundell om hvordan skolen bevisst bruker elevdata som grunnlag for tilpasset opplæring.

HVA ER TILPASSET OPPLÆRING?
Tilrettelegge med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at elevene får best mulig utbytte av opplæringen

– Gjennom ulike kartlegginger og samtaler har vi til enhver tid tilgang til mye informasjon om elevenes trivsel og utvikling. Vi arbeider målrettet for bruke informasjonen systematisk, slik at vi kan tilby best mulig tilpasset opplæring.

– Flere av våre teamledere og lærere har gjennomført videreutdanningen på BI, som gir oss gode forutsetninger for å systematisere og konkretisere arbeidet, fortalte Lundell.

Url format not supported.

Lærer og handyman Sten Holmbakken forteller om ulike prosjekter elevene hans gjennomfører.

IMG 1704D
Til toppen