Rask psykisk helsehjelp 16–24 år

Innhold

Rask psykisk helsehjelp er et gratis korttidstilbud til alle mellom 16 og 24 år som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusbruk.

Rask psykisk helsehjelp er en del av Ung Arena Larvik.

Hva består tilbudet av?

Målet med behandlingen hos oss er at du skal lære deg teknikker for å håndtere vanskelige følelser og tanker på en mer hensiktsmessig måte. Det er ulike måter å lære dette på.

De fleste som tar kontakt med oss vil få tilbud om kurs. Vi tilbyr også veiledet selvhjelp med oppfølging over telefon. Noen få vil ha behov for individuelle samtaler. 

Kurs

Kursoppstart torsdag 15. februar kl. 16.00 i Brannvaktsgate 5.

Kurset går over fire samlinger og varer i 2 timer hver gang og tilrettelegger for:

 • Økt bevissthet på sammenhengen mellom tanker og følelser.
 • Kunnskap til å analysere situasjon, tanker og følelser i eget liv, også etter kursslutt 

Veiledet selvhjelp

Vi tilbyr veiledet selvhjelp gjennom et digitalt behandlingsprogram der du arbeider med behandlingsmoduler i assistert selvhjelp hjemme, samtidig som du får veiledning av oss på telefon hver uke. Et behandlingsprogram varer i ca. 6 uker.  

Individuelle samtaler

Noen få vil ha behov for individuelle samtaler. Da tilbyr vi et strukturert kortvarig behandlingsopplegg med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi som består av 6-8 samtaler.

De ulike tilbudene tar utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi. Du deltar selv aktivt i behandlingsprosessen, derfor er det viktig med høy grad av motivasjon og ønske om endring for å kunne nyttiggjøre deg tilbudet.

Hvem passer tilbudet for? 

Hos oss kan du få hjelp til å endre tankemønster og atferd som skaper vansker for deg i hverdagen. 

Tilbudet kan passe for deg som

 • er trist og nedstemt over lengre tid
 • er engstelig for sosiale situasjoner
 • opplever ofte panikkanfall
 • opplever å stresse mye i hverdagen
 • sliter med grubling og bekymring
 • ønsker å endre dine rusvaner
 • er motivert og vil jobbe med egne endringer  

Depresjon og angst er en vesentlig årsak til redusert livskvalitet. I slike tilfeller er det lurt å oppsøke hjelp tidlig, slik at problemene ikke utvikler seg. 

Tilbudet passer ikke for deg som

 • allerede mottar et tilbud knyttet til psykisk helse
 • ønsker langvarig oppfølging i form av støttesamtaler
 • har alvorlig grad av angst, depresjon, søvnvansker og/eller rusproblem
 • har komplekse og sammensatte utfordringer som har vart over tid
 • har behov for å arbeide med komplekse traumer 

Tjenester du kan kontakte om du ikke er i målgruppen hos oss

Slik søker du

For å få tilbud hos oss må du sende en søknad. Fyll inn skjema, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig. Det kan ta noe lengre tid i ferier.

Søk om rask psykisk helsehjelp/påmelding

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team hvor alle har lang erfaring med å jobbe med ungdom på ulike arenaer. Rask psykisk helsehjelp består av Nena Bergland, Vemund Aspeggen, Susanne Nordkvelle og Liv Marit Taranger.

Alle har minimum 4-årig høgskoleutdanning i helse- og sosialfag og videreutdanning i kognitiv terapi.

Fagveileder er Renate Høier.  

Kontakt oss

E-post: rph@larvik.kommune.no

Adresse: Vi får snart nye lokaler, vi oppdaterer med adresse når det er klart.

Rask psykisk helsehjelp består av Renate Høier, Nena Bergland, Vemund Aspeggen, Susanne Nordkvelle og Liv Marit Taranger
Rask psykisk helsehjelp består av Renate Høier, Nena Bergland, Vemund Aspeggen og Susanne Nordkvelle.
Til toppen