Valgstyret

Innhold

Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valg i kommunen.

Valgstyret er et folkevalgt organ som velges av kommunestyret hvert fjerde år. Det er 13 politikere i valgstyret. 

Mange av valgstyrets oppgaver blir delegert til valgansvarlig i kommunen.

Valgstyret har også ansvar for listeforslag og hvem som har blitt stemt inn (valgoppgjør).

Adresse til Valgstyret i Larvik

postmottak@larvik.kommune.no merk e-posten "Valgstyret i Larvik"

eller per post

Valgstyret i Larvik
Postboks 2020
3255 Larvik

Møtene i valgstyret er åpne for publikum. Skal styret behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Til toppen