Innvandrerrådet

Innhold

Innvandrerrådet har 7 medlemmer og 7 varamedlemmer.

Innvandrerrådets medlemmer 2019-2023. Fra venstre: Saronrot Johansen, Olav Nordheim, Heidi Elaine Follett, Anna Maria Hucal, Bente Seierstad, Murat Talha Serin og Ahmed Tayib Haji Omer.
Innvandrerrådets medlemmer 2019-2023. Fra venstre: Saronrot Johansen, Olav Nordheim, Heidi Elaine Follett, Anna Maria Hucal, Bente Seierstad, Murat Talha Serin og Ahmed Tayib Haji Omer.

Hva er innvandrerrådet?

Innvandrerrådet har en rådgivende rolle for innbyggere, administrasjon og det politiske miljøet. Medlemmene i innvandrerrådet er folkevalgte, det vil si at de er valgt for å presentere innvandrerne i Larvik kommune og har rett til å uttale seg i saker som berører dem.

Hva gjør rådet?

Rådet møtes i forkant av møtene i kommunestyret. Rådet behandler politiske saker som berører personer med innvandrerbakgrunn i Larvik. Rådets medlemmer kan også drøfte saker som de selv opplever som viktige og aktuelle. Det rådet blir enig om skrives i møteprotokollen. Når sakene skal behandles videre i utvalg, formannskapet, kommunestyret, så kan medlemmene der lese hva innvandrerrådet har blitt enig om i de forskjellige sakene. På denne måten kan innvandrerrådet være med å påvirke politiske avgjørelser i Larvik.

Alle rådets møter er åpne for publikum. Ved digitale møter legges det ut opptak på kommunens nettside i etterkant av møtene.

Hvem sitter i innvandrerrådet?

Innvandrerrådet har 7 medlemmer og 7 varamedlemmer. Medlemmene er nominert fra ulike innvandrermiljøer og fra de politiske partiene. Alle medlemmene er oppnevnt i kommunestyret, og sitter i rådet gjennom hele kommunestyreperioden på 4 år. Varamedlemmene innkalles ved forfall og behov.

For å sikre tett dialog med kommunen og at rådets medlemmer får relevante saker til behandling har kommunedirektøren en representant tilstede på møtene. Kommunedirektørens representant forbereder møtene og fører protokoll i etterkant.

Kontakt

Kommunedirektørens representant Helene Gutterød Huseby, telefon 46 65 06 29, e-post helene.huseby@larvik.kommune.no

Til toppen