Høring – utvidelse av boplikt i Larvik

Innhold

Frist for uttalelse: 11. mai 2023.

Kommunestyret i Larvik vedtok i kommunestyremøte 14. desember 2022 å utvide boplikten i Larvik, ref KST - 167/22 Vedtak. Ny forskrift legges ut på høring, jf. forvaltningsloven § 37. Etter gjennomført høring, vil kommunestyret ta endelig stilling til endringer i boplikten og søke landbruksdirektoratet om ny lokal forskrift. Dagens lokale forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens § 7 oppheves før ny forskrift trer i kraft.

KST – 167/22 Vedtak:

  • Nedsatt konsesjonsgrense (boplikt) videreføres for Stavern, Helgeroa, Nevlunghavn, Ula, Kjerringvik og Farrisbygda.
  • Det søkes å fastsette i forskrift at nedsatt konsesjonsgrense (boplikt) også omfatter ubebygd tomt som er regulert til boligformål.
  • Det innføres nedsatt konsesjonsgrense for områdene Østre Halsen, Gon, Torstrand, Rekkevik, Langestrand og Tenvik.

Konsekvenser av endringene

Formålet med boplikt er å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig, blir brukt til fritidsformål. Larvik har i dag forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, som gir boplikt på boliger innenfor avgrensede områder. Boplikten er upersonlig. For å oppfylle boplikten må noen være folkeregistrert på hver adresse.

Forskriften er foreslått utvidet til nye områder. I tillegg vil ny forskrift også omfatte ubebygd tomt som er regulert til boligformål. Dette gjør at de som bygger nye boliger på en tomt, har boplikt når boligen er ferdigstilt.

Ny forskrift vil gjelde for de som kjøper eiendom etter at forskriften er innført.

Gyldige årsaker til å ikke overholde boplikten kan være:

  • Eier har kjøpt eiendommen før boplikten er innført.
  • Eier har kjøpt eiendommen av nær slekt, som har overholdt boplikten i mer enn 5 år.
  • At eiendommen er ubebygd.

Kontaktperson

Lars Gladhaug, 33 17 10 00

Høringsuttalelse

Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Frist for å komme med bemerkning er 11. mai 2023.

Send høringsuttalelse

Alternativt kan du sende høringsuttalelse til postmottak@larvik.kommune.no eller skriftlig per post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik. Husk å marker uttalelse med arkivsakID 23/3183.

Til toppen