Høring - Revisjon av lokale atferdsregler

Innhold

Revisjon av lokale forskrifter om atferdsregler i Larvik kommune. Frist for å sende uttalelse 16. mars.

Om høringen

I henhold til friluftslovens § 15 kan kommunen fastsette atferdsregler på visse friluftsområder. Reglene skal særlig ta sikte på å opprettholde ro og orden, verne dyre- og plantelivet og fremme helsetiltak og sanitære forhold. Utarbeidelse og fastsettelse av atferdsregler er underlagt kravene til utarbeidelse av lokal forskrift. Kommunens vedtak må i tillegg stadfestes av fylkesmannen.

I Larvik kommune er det utarbeidet atferdsregler på 32 friluftsområder. Av disse er 23 områder i gamle Tjølling kommune, der atferdsreglene ble utarbeidet og stadfestet i perioden 1969-1979.

Gjeldende atferdsregler for fri- og friluftsområder begrenser allmenhetens rettigheter etter friluftsloven (jfr. avisoppslag sensommer 2017).

Hensikten med revisjonen er å

  • oppheve atferdsregler som er utdaterte og virker unødvendig innskrenkende på allmenne rettigheter.
  • oppheve atferdsregler som er regulert i, eller er i strid med annet lovverk.
  • endre atferdsregler som er mangelfulle eller har behov for justering. Dette gjelder for eksempel «Forskrift om atferdsregler for Larvik Bøkeskog».

Resultatet av revisjonen og administrasjonens evt. endringsforslag fremlegges for endelig behandling i komite og kommunestyre.

Dokumentene finnes også på Servicetorget, Feyers gate 7 i Larvik og Ringveien 16 i Svarstad og på Larvik bibliotek, Nansetgata 29 i Larvik.

Frist for uttalelse

16. mars 2018

Dette gjøres skriftlig i epost til postmottak@larvik.kommune.no eller sendes i post til Larvik Kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Til toppen