Høring - Reidar Teigens vei 10 og 12

Frist for uttalelse: 25. juni 2019

Reguleringsplan for Reidar Teigens vei 10 og 12 ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2018. Det ble varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 02.11.2015.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 er fremforhandlet utkast til avtale lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til utbyggingsavtalen sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 19/4774 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen