Høring – oppstart av klagesak på navnesak Hvåla

Innhold

Frist for uttalelse: 06. februar 2023

Denne høringen gjelder oppstart av klagesak 2022/451-468. Klagen gjelder navnesak 2022/2014 – Hvåla i Larvik kommune.

Statens kartverket gjorde den 17. oktober 2022 vedtak om skrivemåten Hvåla. Vedtaket ble påklaget og Kartverket sender klagesaken på lokal høring i kommunen.

Saken gjelder følgende navn:

  • Hvåla / Hvåle / Hvaale / Waale / Wåle / Våle (felles navn for gard 4114, 4115, 4116)
  • Nordre Hvåla (gard 4114)
  • Nordre Hvåla (bruk 4114/1)
  • Søndre Hvåla (gard 4115)
  • Sønde Hvåla (bruk 4115/1)
  • Store Hvåla (gard 4116)
  • Store Hvåla (bruk 4116/1, 4116/2, 4116/3, 4116/5, 4116/6, 4116/7, 4116/8, 4116/9, 4116/10)
  • Lille Hvåla (bruk 4116/12)
  • Hvålakalven (gard 4117)
  • Hvålakalven (bruk 4117/1)

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten.       

Frist for å komme med bemerkninger er 6. februar 2023. Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med arkivsak 22/8222.

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no     

Til toppen