Høring om Hjorteviltplan 2022-2028

Innhold

Frist for uttalelse er fredag 15. april 2022.

Høring - kommunal målsetting for hjorteviltforvaltningen i Larvik kommune 2022-2028

Etter vedtak i hovedutvalg miljø, kultur og næring 9. mars 2022 sender Larvik kommune ut kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltningen på høring.

Dokumenter sendes ut til alle elg - og hjortevald i Larvik, i tillegg regionale instanser og nabokommuner.

Høringsuttalelse

Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Du kan også sende det pr. post: Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik. Husk å merke med med arkivsakID 22/1918.

Frist for å sende inn uttalelse

15. april 2022

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Lasse Krogstad på telefon 48 40 06 27 eller e-post lasse.krogstad@larvik.kommune.no

Til toppen