Høring - Østbyveien 1 og Hedrum Pukkverk

Frist for innsendelse av merknader: 23. februar 2018.

Detaljerte reguleringsplaner er lagt ut til offentlig ettersyn for Østbyveien 1 og Hedrum Pukkverk.

Om høringen

Planutvalget behandlet i møte 12. desember 2017 forslag til reguleringsplan for ovennevnte områder med tilhørende bestemmelser. I medhold av Plan- og bygningslovens §12-10 er forslagene utlagt til offentlig ettersyn i Plandialogen.

Dokumentene finnes også på Servicetorget, Feyers gate 7 i Larvik og Ringveien 16 i Svarstad og på Larvik bibliotek, Nansetgata 29 i Larvik.

Frist for uttalelse

23. februar 2018

Merknader til planforslagene kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til arkivsakid til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Til toppen