Høring - nytt veinavn for Blokkebuktveien

Innhold

Frist for uttalelse: 16. mai 2024.

Larvik kommune ber om tilbakemeldinger på tildeling av nytt veinavn Blokkebuktveien.

Veien som skal tildeles nytt veinavn er lokalisert fra Barkevikveien, ved administrasjonsbygget på Blokkebukta camping. Går derfra og over campingen fram til Blokkebukta. Veien har en hovedgren og noen sidegrener som er adkomst for fritidsboliger. Larvik kommune foreslår at veien får navnet «Blokkebuktveien».

Språkrådet har gitt følgende tilbakemelding på navneforslaget:
Blokkebukta er eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet i SSR, men når et navn i bestemt form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort. Vi tilrår derfor skrivemåten Blokkebuktveien.

Dokumenter til høring

Høringsuttalelse

Frist for å komme med bemerkninger er 16. mai 2024.

Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med arkivsakID 24/27113.

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no.

Til toppen