Høring - nye veinavn i Breivannsområdet

Innhold

Frist for uttalelse: 16. mai 2024.

Larvik kommune ber om tilbakemeldinger på tildeling av de nye veinavnene: Breivannsveien, Breivannsbakken, Breivannsøya, Korsdalsveien, Siljuvannsåsen, Mattiaskilen, Kariåsen, Langvannslia, Viddaseterveien.

Veiene som skal tildeles nytt veinavn er lokalisert i Breivannsområdet.

Språkrådet har gitt følgende tilbakemelding på navneforslaget:
Breivannsveien - Ingen merknader, jf. vår tilråding til Siljan kommune 9. februar 2016.

Breivannsøya - Denne øya (halvøya) er ikke registrert med noe navn i Sentralt stedsnavnregister (SSR), men vi har ingen merknader til navneforslaget Breivannsøya.

Breivannsbakken/Breivannsåsen - I listen fra kommunen står det Breivannsåsen, men i det vedlagte kartet er Breivannsbakken skrevet inn. Begge forslagene er greie. 

Mattiaskilen - Ingen merknader. Mattiaskilen er eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet i SSR. 

Kariåsen - Ingen merknader. Kariåsen er eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet i SSR.

Langvannslia/Langvannsliaveien - Det er skrivemåten Langvann som står som prioritert i SSR.

Dersom kommunen mener at det er Langevann som er riktig skrivemåte, må kommunen kontakte Kartverket for å avklare om skrivemåten Langevann kan settes som prioritert skrivemåte og brukes i adressenavnet, eller om det må reises navnesak først.

Vi har ellers ingen merknader til forslaget Lang(e)vannslia. For det andre forslaget tilrår vi Lang(e)vannsliveien med bortfall av bestemt endelse i sammensetning. Skrivemåte er avklart med Kartverket, og er: Langvannslia, eller Langvannsliveien

Dokumenter til høring

Høringsuttalelse

Frist for å komme med bemerkninger er 16. mai 2024.

Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med arkivsakID 24/25861.

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no.

Til toppen