Høring - Nordlyløkka på Gloppe/Østre Halsen

Frist for innsendelse av merknader: 4. juni 2021

  • ArkivsakID 19/5174 Detaljert reguleringsplan for Nordlyløkka på Gloppe/Østre Halsen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 13.04.2021 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen