Høring – navngiving av to parker i Larvik

Innhold

Frist for uttalelse: 31. mars 2022.

I kommunestyret 14. desember 2022 ble vedtak 195/22 enstemmig vedtatt:

  1. Den lille parken bak jernbanebrua på Torstrand, halvparten av parken som nå heter Torstrand Torg eventuelt hele. Parken kalles opp etter Agnes Møller Jensen.
  2. Den lille parken i krysset mellom Gamle Kongevei, Sverres gate og Øvre Bøkeligate kalles opp etter søstrene Olga og Erika Hassel.

Navnet på de to parkene er Agnes Møller Jensens park og Søstrene Hassels park, se vedlagte kartutsnitt for geografisk plassering.

Larvik kommune ber om tilbakemelding på navngiving av de to parkene.

Kontaktperson

Ingebjørg Gøystdal, ingebjorg.goystdal@larvik.kommune.no 

Høringsuttalelse

Frist for å komme med bemerkninger er 31. mars 2023.

Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Alternativt uttalelse sendes på e-post til postmottak@larvik.kommune.no. Husk å markere e-posten med arkivsak-ID 23/3252.

Til toppen