Høring - Kvelde Renseanlegg, del av gbnr 2089/1

Frist for innsendelse av merknader: 30.04.2021

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Følgende forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn.

  • Kvelde Renseanlegg, del av gbnr 2089/1 ArkivsakID 19/10206

Planutvalget behandlet forslaget i møte 09.03.2021. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Til toppen