Høring - Kulturplan 2018-2028

Frist for innsendelse av merknader: 4. mai 2018.

Det bes om høringsinnspill til Kulturplan 2018-2028. Dette er en åpen høring hvor alle inviteres til å komme med innspill og mene noe om denne planen.

Følgende vedtak ble gjort i Kommunestyret 21.03.2018:

  1. Vedlagte forslag til "Kulturplan for Larvik kommune 2018-2028" legges ut på offentlig høring med høringsfrist 4. mai 2018
  2. Kultur- og oppvekstkomiteen vil arrangere en åpen høring, planlagt lagt i midten av april.
  3. Planen skal behandles i alle komiteer før behandling i kommunestyret.
  4. Det bes spesielt om høringsinnspill til:
  • Larvik Museums rolle og samspill med lag, foreninger og interessegrupper.
  • Om planen dekker både interessene til felleskapet og den enkelte.
  • Om ungdomsperspektivet er tilstrekkelig belyst gjennom å spesielt invitere Ungdomsorganisasjoner og elevrådene.

Send merknader

Merknader til kulturplanen sendes inn via digitalt skjema.

Send merknader
Til toppen