Høring - Kommuneplanens arealdel 2021-2033 – Tilleggshøring av 3 næringsområder

Frist for innsendelse av merknader: 30. august 2021

Kommunestyret behandlet i møte 16.06.2021 forslag til fastsetting av nye arealer til næringsbebyggelse.

ArkivsakID 18/38 Kommuneplanens arealdel 2021-2033 – Tilleggshøring av 3 næringsområder.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 11 -14 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i lenken under.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Larvik.Web.Core.Extentions.ShortcutExtentions.AsShortcutVm(ShortcutContent shortcut) in c:\aSource\Larvik\Larvik.Web\Core\Extentions\ShortcutExtentions.cs:line 29
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_linkListDTGE_cshtml.<>c__DisplayClass0_0.<RenderLinktems>b__0(TextWriter __razor_helper_writer) in D:\sites\larvik.kommune.no\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\linkListDTGE.cshtml:line 25
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_linkListDTGE_cshtml.Execute() in D:\sites\larvik.kommune.no\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\linkListDTGE.cshtml:line 16
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in D:\sites\larvik.kommune.no\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in D:\sites\larvik.kommune.no\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via lenken over, via postmottak@larvik.kommune.no eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/38 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Til toppen