Høring - Kommuneplanens arealdel 2021-2033 – Tilleggshøring av 3 næringsområder

Frist for innsendelse av merknader: 30. august 2021

Kommunestyret behandlet i møte 16.06.2021 forslag til fastsetting av nye arealer til næringsbebyggelse.

ArkivsakID 18/38 Kommuneplanens arealdel 2021-2033 – Tilleggshøring av 3 næringsområder.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 11 -14 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i lenken under.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via lenken over, via postmottak@larvik.kommune.no eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/38 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Til toppen