Høring - Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Farrisbygda og Østre Hedrum

Innhold

Frist for uttalelse: 29. september 2018.

Kunngjøring 27.08.2018 770.png

Det er søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i følgende områder:

  • Larvik kommune: Farrisbygda og Østre Hedrum, innenfor de merka områdene

Aktører som allerede har – eller har planer om utbygging av - slikt bredbåndsnett i hele eller deler av områdene angitt ovenfor, bes derfor melde fra om dette i høringsuttalelsen.

For aktører som ikke allerede har nett i området, men som har planer om å bygge ut i de nærmeste tre årene, skal planene være konkrete.

Ettersom det bare ytes statsstøtte til neste generasjons bredbånd (med nedlastingshastigheter på minst 30 Mbit/s), er det bare eksisterende eller planlagte nett med tilbud om slik hastighet som skal kartlegges.

Høringsuttalelse

Uttalelse til kartleggingen sendes inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Kontaktperson

Ved spørsmål, kontakt IT-sjef, Sigurd Strand.
E-post: sigurd.strand@larvik.kommune.no

Kunngjøring skjer kun på Larvik kommunes nettsider.

Til toppen