Høring – gjenåpning av navnesak for Raugland/Rugland/Rauland

Innhold

Frist for uttalelse: 29. april 2024.

Statens kartverket gjenåpner navnesak 2021/396, som gjelder stedsnavnet/bruksnavnet for Raugland/Rugland/Rauland. Saken sendes på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. 

Larvik kommune ønsker tilbakemelding på skrivemåten av stedsnavnet/bruksnavnet Raugland/Rugland/Rauland. Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Høringsuttalelse

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no

Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med arkivsaknr. 21/2133. 

Frist for å komme med bemerkninger er 29. april 2024. 

Til toppen