Høring - gang- sykkelveg i Vestmarkveien, del av gbnr 2009/339

Frist for uttalelse: 29. mai 2020

Detaljert reguleringsplan for gang- sykkelveg i Vestmarkveien, del av gbnr 2009/339 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 31.03.2020 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 19/5170 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen