Høring - Fremforhandlet utbyggingsavtale for Yttersøveien 21

Frist for innsendelse av merknader: 10. november 2021

ArkivsakID 21/10958

Fremforhandlet utbyggingsavtale for Yttersøveien 21 er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 10. november 2021.

Reguleringsplan for Yttersøveien 21 ble vedtatt av kommunestyret 13.05.2020. Det ble varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 19.03.2019.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 legges nå fremforhandlet utkast til avtale ut til offentlig ettersyn.

Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til utbyggingsavtalen sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 21/10958 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader her
Til toppen