Høring - Fremforhandlet utbyggingsavtale for Helgeroaveien 99-101

Frist for innsendelse av merknader: 10. november 2021

ArkivsakID 21/10953

Fremforhandlet utbyggingsavtale for Helgeroaveien 99-101 er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 10. november 2021.

Reguleringsplan for Helgeroaveien 99-101 ble vedtatt av kommunestyret 17.06.2020. Det ble varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 02.07.2018.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 legges nå fremforhandlet utkast til avtale ut til offentlig ettersyn.

Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til utbyggingsavtalen sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 21/10953 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader her
Til toppen