Høring - Forslag til planprogram, kommuneplanens arealdel 2020-2032

Innhold

Frist for uttalelse: 1. september 2018.

I forbindelse med oppstart av planarbeid (rullering) med kommuneplanens arealdel 2020-2032 legges planprogram for arbeidet ut på høring. 

Planprogrammet skal gjøre rede for

  • formålet med planarbeidet
  • planprosessen med frister og deltakere
  • opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt
  • hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger

Dokumenter til høring

Vi ønsker uttalelse om hvilke temaer som skal rulleres/revideres, organisering, framdriftsplan, medvirkning osv.

Send uttalelse

Uttalelsen sendes via digitalt skjema og arkiveres direkte i vårt saksbehandlingssystem for videre behandling.

Send din uttalelse

Frist

01.09.2018

Kontaktperson

Trine Flesche / Send e-post / telefon 92 83 19 67

Til toppen