Høring - Forslag til planprogram, kommunedelplan Stavern by 2020-2032

Innhold

Frist for uttalelse: 1. september 2018.

I forbindelse med oppstart av planarbeid (rullering) med kommunedelplan for Stavern by 2020-2032 legges planprogram for arbeidet ut på høring. 

Planprogrammet skal gjøre rede for

  • hvilke temaer som skal revideres
  • hvordan planprosessen skal foregå
  • organisering
  • medvirkningsprosess
  • fremdrift

Dokumenter til høring

Hovedmål for revisjonen av kommunedelplan for Stavern by er å samordne planen med kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Larvik by.

Målene og prinsippene i kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp gjennom fokus på et mer bærekraftig og kompakt utbyggingsmønster og tydelig senterstruktur der Stavern by er områdesenter.

 Send uttalelse

Uttalelsen sendes via digitalt skjema og arkiveres direkte i vårt saksbehandlingssystem for videre behandling.

Send din uttalelse

Frist

01.09.2018

Kontaktperson

Trine Flesche / Send e-post / telefon 92 83 19 67

Til toppen