Høring - Forslag til forskrift for å motvirke fare for forurensning fra oljetanker, Larvik kommune

Frist for uttalelse: 1. september 2018.

Kommunestyret i Larvik kommune vedtok 13.06.2018 i sak 135/18 å legge forslag til forskrift for å motvirke fare for forurensning fra oljetanker, Larvik kommune ut på høring.

Forslag til forskrift legges med dette ut på høring. Det inviteres til å komme med uttalelser til forslaget og det bes spesielt om uttalelser til §5.

Høringsuttalelse

Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Alternativt med referanse til arkivsakID 18/18035: 

  • i e-post til postmottak@larvik.kommune.no 
  • skriftlig til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Til toppen