Høring – forslag til endring i Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr

Innhold

Frist for uttalelse: 8. mars 2023

Med dette sendes på offentlig høring forslag til endring i Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Larvik kommune.

Larvik kommune har i desember 2022 avholdt møte med Brunlanes driftsplanområde, Vestre Lardal hjorteviltvald, Østre Lardal hjorteviltvald, Hedrum elgvald og Fritzøs storvald. Det ble her enighet om å justere minstearealene for elg og hjort.

Endring av minstearealene vurderes som nødvendig for å følge opp målene satt i nylig vedtatt Hjorteviltplan for Larvik kommune.

Forslag til nye minstearealer i Larvik kommune er:

  • Minstearealet for elg økes fra 2000 daa til 3000 daa
  • Minstearealet for hjort senkes fra 5000 daa til 2000 daa

Kontaktperson

Lasse Krogstad, saksbehandler, 33 17 10 00

Høringsuttalelse

Eventuelle høringsinnspill på arealendringene for elg og hjort sendes til postmottak@larvik.kommune.no eller ved å bruke skjemaet under. Frist for uttalelse er 8. mars 2023.  

Send høringsuttalelse - 23/28958
Til toppen