Høring - Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Innhold

Frist for uttalelse: 24. september 2018.

Tidligere Lardal kommune og Larvik kommune har hatt egne forskrifter. Nye forskrifter skal gjøres gjeldende for nye Larvik kommune.

Høringsutkastet er i sin helhet likt forskriften fra tidligere Larvik kommune med ett unntak. Frekvens for kalibrering/skifting av vannmåler er økt fra hvert 10. år til hvert 12. år. 

Dokumenter til høring

Høringsuttalelse

Det gis anledning til å komme med høringsuttalelse (jf. § 37 i Forvaltningsloven). 
Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Alternativt skriftelig pr post til:
 
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Merket med arkivsakID 18/21596 

Til toppen