Høring - Forskrift om tømming av slam fra mindre avløpsanlegg

Innhold

Frist for innsendelse av merknader: 13.01.2021

Larvik kommune ønsker å fornye dagens lokale forskrift for tømming av slam fra mindre avløpsanlegg. Erfaring tilsier at dagens forskrift kunne vært mer tydelig og presis, samt bedre tilpasset dagens måte å forvalte kommunes slamrenovasjonsordning på. Det er av den grunn utarbeidet et forslag til ny lokal forskrift for Larvik kommune.

Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7 og hos Servicetorget i Svarstad, Lågaveien 37.

Høringsuttalelse

Det gis anledning til å komme med høringsuttalelse (jf. § 37 i Forvaltningsloven).
Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Alternativt skriftlig pr post til:
 
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Merket med arkivsakID 20/5378

Til toppen