Høring - Forskrift om politivedtekt

Innhold

Frist for uttalelse: 2. november 2018.

Politiet i Vestfold, foto Politiet i Vestfold 770x433.jpg

Tidligere Lardal kommune og Larvik kommune har hatt egne forskrifter. Nye forskrifter skal gjøres gjeldende for nye Larvik kommune.

Høringsutkastet er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Larvik kommune og tidligere Lardal kommune. Arbeidsgruppen har sammenlignet de tidligere kommunenes vedtekter og vurdert disse opp mot foreslått normalvedtekt fra Politidirektoratet. Det er videre gjennomført en gjennomgang med Politiet i Larvik for å undersøke om de hadde innspill knyttet til vedtekten som nå legges ut på høring.

Kommunestyret fattet 12.09.2018 følgende vedtak:

  1. Utkast til politivedtekt for nye Larvik kommune sendes på høring.
  2. Høringsinstansene bes særskilt vurdere de ulike alternativene til § 2-4 om tigging, eventuelt om punktet skal strykes.

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/21730 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send høringsuttalelse

Kontaktperson

Kjell Marius Jenssen, telefon 98 23 14 69, e-post kjell.marius.jenssen@larvik.kommune.no

Til toppen