Høring - Forskrift om boligsoneparkering

Innhold

Frist for uttalelse: 15. august 2020

En gjennomgang av forskrifter i Larvik kommune for en tid tilbake avdekket at forskrift om boligsoneparkering ikke tidligere har vært kunngjort i Norsk Lovtidend. Denne høringen er en del av sak med formål å fastsette forskriften på nytt og besørge kunngjøring.

Boligsoneparkering ble innført for første gang sommeren 2012 i Helgeroa og Stavern. Ordningen ble opprettholdt med en rekke endringer i 2013 og 2014 i Stavern. I 2015 vedtok kommunestyret å videreføre boligsoneparkering og gågate i Stavern om sommeren. Ordningen ble evaluert i mars 2018 (sak 101/18) og kommunestyret fattet da følgende vedtak:

  1. Med hjemmel i Forskrift om offentlig parkeringsregulering mv. utvides perioden for gågate og boligsoneparkering i Stavern sentrum fra 10. juni til 20. august (tidligere 20.juni til 10.august).
  2. Dagens avgrensning av områder for boligsoneparkering og gågate videreføres.
  3. Dagens tildeling av parkeringstillatelser, beskrevet i Forskrifter Boligsoneparkering Stavern og Helgeroa, videreføres.
  4. Det etableres gågate i påsken fra fredag før palmesøndag til tirsdag etter andre påskedag i Skippergaten og Verftsgaten samt i Dronningensgate sør for Rådhusgaten.
  5. Som en prøveordning etableres det 24-timers parkering på de femten parkeringsplassene (for vanlige biler) i Tolldbodgaten nærmest Havnegaten.

Utkastet til forskrift innebærer ingen endringer i praksis knyttet til boligsoneparkering.

Kontaktperson

Christian Trankjær
Telefon 93418820
Send e-post

Send høringsuttalelse

Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Alternativt skriftelig pr post til:
 
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Merket med arkivsakID 18/24493

Til toppen