Høring - Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og for slamgebyr

Innhold

Frist for uttalelse: 24. september 2018.

Tidligere Lardal kommune og Larvik kommune har hatt egne forskrifter. Nye forskrifter skal gjøres gjeldende for nye Larvik kommune.

Høringsutkastet er likt forskriften fra tidligere Larvik kommune, men det er gjort noen mindre justeringer i teksten.

Høringsuttalelse

Det gis anledning til å komme med høringsuttalelse (jf. § 37 i Forvaltningsloven). 
Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Alternativt skriftelig pr post til:
 
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Merket med arkivsakID 18/21593

Til toppen