Høring - Forskrift for husholdningsavfall

Innhold

Frist for uttalelse: 24. september 2018.

Tidligere Lardal kommune og Larvik kommune har hatt egne forskrifter. Nye forskrifter skal gjøres gjeldende for nye Larvik kommune.

Forskrift for husholdningsavfall
Høringsutkastet er i stor grad likt forskriften fra tidligere Lardal kommune. Det er tatt med noe fra tidligere Larvik kommunes forskrift. Dette gjelder blant annet bestemmelser om kjøring av renovasjonsbil på private veier og henteavstand (10 m) fra godkjent adkomstvei.

Forskriften finnes også i Servicetorget, Feyersgate 7, Larvik eller Ringveien 16, Svarstad.

Dokumenter til høring

Høringsuttalelse

Det gis anledning til å komme med høringsuttalelse (jf. § 37 i Forvaltningsloven). 
Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Alternativt skriftelig pr post til:
 
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Merket med arkivsakID 18/21597 

Til toppen