Høring - Endring av detaljert reguleringsplan for Hedrum pukkverk

Frist for innsendelse av merknader: 14. januar 2022

ArkivsakID 20/5212

Endring av detaljert reguleringsplan for Hedrum pukkverk er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 16.11.2021 forslag til endring av reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. 

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik. 

Send merknader her

Frist for innsendelse av merknader: 14. januar 2022 .

publisert 24.11.2021 

Til toppen