Høring - Detaljregulering/endring av molo og tilliggende arealer for Farris bad/Fritzøe brygge

Frist for uttalelse: 13. juni 2020

Detaljregulering/endring av molo og tilliggende arealer for Farris bad/Fritzøe brygge er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 21.04.2020 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 19/1702 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen