Høring – Detaljert reguleringsplan for Nansetgata 95 m.fl

Innhold

Frist for uttalelse: 2. september

Planutvalget behandlet forslagene i møte 20. juni 2023. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen.

Dokumenter til høring

Kontaktperson

Marianne Allum, telefon 98 23 18 36 eller e-post marianne.allum@larvik.kommune.no

Høringsuttalelse

Merknader til planforslaget kan sendes inn via plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID 20/5209 til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Til toppen