Høring - Detaljert reguleringsplan for boligprosjektet Brekkåsen på Verningen

Frist for innsendelse av merknader: 22.01.2021

Detaljert reguleringsplan for boligprosjektet Brekkåsen på Verningen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 17.11.2020 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen.

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/8974 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen