Høring - bredbåndsutbygging i Larvik kommune

Innhold

Frist for uttalelse: 29. mai 2018.

Larvik kommune ønsker å søke om midler fra statlige tilskuddsordninger for utbygging av bredbånd i bygdene. I tillegg har kommunen avsatt egne midler som kan benyttes i prosjektet.

Følgende områder vil være prioritert i søknadsprosessen:

  • Østre Hedrum
  • Farrisbygda

Områder med størst lokal interesse/dugnadsinteresse prioriteres først. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 29. mai 2018.

I tillegg ønsker vi uttalelse fra eventuelle tilbydere som har planer for utbygging i de aktuelle områdene.

Høringsuttalelse

Uttalelse til bredbåndsutbyggingen sendes inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Kontaktperson

Ved spørsmål, kontakt IT-sjef, Sigurd Strand. E-post: sigurd.strand@larvik.kommune.no.

Kunngjøring skjer kun på Larvik kommunes nettsider.

Til toppen