Høring - Bokeløkka vest

Frist for uttalelse: 18. januar 2019.

Detaljert reguleringsplan for Bokeløkka vest er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 20.11.2018 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. 

Dokumenter til høring

Dokumentene ligger i Plandialogen, men finnes også i Servicetorget, Feyers gate 7.

Frist

18. januar 2019

Send merknader

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID ArkivsakID 18/1024 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Send merknader
Til toppen