Høring av stedsnavnet/bruksnavnet – Raugland/Rugland

Innhold

Frist for innsendelse av merknader er 11. november 2021.

Larvik kommune har tatt opp navnesak for stedsnavnet/bruksnavnet Raugland/Rugland. Statens kartverk har vedtaksrett for skrivemåten. Rugland ble vedtatt av Statens kartverk den 22.12.1992.

Statens kartverk gjenåpner navnesak for stedsnavnet/bruksnavnet Raugland/Rugland og sender saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. Stedsnavnet/bruksnavnet er lokalisert syd for Helgeroveien, ved Rugland og Brekke i Brunlanes.

Larvik kommune ønsker tilbakemelding på om det er stedsnavnet Raugland eller Rugland som skal brukes. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Send merknader

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no merket Arkivsaknr 21/2133 i emnefeltet.

Frist for innsendelse av merknader er 11. november 2021.

publisert 18.10.2021 

Til toppen