Høring av planprogram – Bergeløkka

Innhold

Frist for uttalelse: 03. februar 2023.

ArkivsakID 21/2243 Bergeløkka – planprogram med prinsipplan er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Ovennevnte planprogram ble behandlet i formannskapet den 30. november 2022.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen.

Dokumenter til høring

Høringsuttalelse

Merknader til planprogrammet sendes på e-post til postmottak@larvik.kommune.no

Alternativt skriftlig med post til:
 
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Merket med arkivsakID 21/2243

Til toppen