Høring av nytt veinavn – Wåleveien

Innhold

Frist for uttalelse: 26. august 2022.

Språkrådet tar opp navnesak for stedsnavnet Wåle/Hvaale/Hvåla og Statens kartverk sender saken på lokal høring i kommunen.

Veien som skal tildeles nytt veinavn er lokalisert øst for hummerbakkveien og går nordover ca. 1500 meter til bebyggelse tilhørende gbnr. 4116/2. Larvik kommune foreslår at veien får navnet Wåleveien.

Dokumenter til høring

Språkrådet har gitt følgende tilbakemelding på navneforslaget:

Sentralt stedsnavnregister (SSR) har registrert Wåle som eneste godkjente skrivemåte for navnegårdsnavnet, men denne skrivemåten er ikke i samsvar med norske rettskrivningsprinsipper. Skrivemåten er heller ikke i samsvar med uttalen /vå`La/ i Norske Gaardnavne og herredsregisteret. Vi har derfor bedt Kartverket om å reise navnesak på dette gårdsnavnet og navn som er avledet av det. Skrivemåten som blir vedtatt for gårdsnavnet blir retningsgivende for skrivemåten av adressenavnet.

Høringsuttalelse

Frist for å komme med bemerkninger er 26. august 2022. Vi ber om at tilbakemeldinger merkes med arkivsaknr. 22/8222.

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no

Til toppen