Høring av nytt veinavn – Unni Nielsens vei

Innhold

Frist for innsendelse av merknader er 3. mai 2021

Unni Nielsens Vei 770X433

Larvik kommune har fått inn forslag til nytt veinavn fra innbygger i kommunen, med ønske om å hedre en kjent kvinne fra Tjølling/Larvik med veinavn.

Veien er lokalisert nord for Tjøllingveien 443, altså vest for Tjøllingvollen.

Tilbakemelding fra Språkrådet på valg av nytt veinavn var følgende:

- Vi har ingen merknader til adressenavnforslaget Unni Nielsens vei. Navneforslaget er godt begrunnet og skrivemåten er grei.

Send merknader

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no merket Arkivsaknr 21/3330 i emnefeltet.

Frist for å komme med bemerkninger er 3. mai 2021.

publisert 25.03.2021 

Til toppen